دکتر مطهره میردامادی

متخصص اعصاب و روان


مشاوره قبل از ازدواج

رواندرمانی فردی

اموزش فرزند پروری

بلوغ و نوجوان

زوج درمانی

بیمه های طرف قرارداد

کادر درمانی این مرکز

دکترمطهره میردامادی متخصص اعصاب و روان
روانپزشک متخصص زوج درمانی و روانکاوی عضو انجمن علمی رواندرمانی ایران متخصص نوروتراپی و تفسیر نوار مغز کمی
شیرین ارجمندی راد
دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی عضوسازمان نظام روانشناسی ایران متخصص تفسیرنوار مغز کمی سنجش عصب شخصیت و هوش
اعظم شجاعی
کارشناسی ارشد روانشناسی متخصص نوروفیدبک و نوار مغز کمی متخصص در زمینه مشاوره کودک و اختلال یادگیری عضو سازمان نظام روانشناسی کشور
روانکاویاینستاگرامگالری تصاویرروابط در خانوادهاسترس و اضطرابنوروفیدبککودک و نوجوانمهارتهای ارتباطیافسردگیاختلالات جنسیخوابوسواسسردرداعتیادحافظه و تمرکزبیماری دو قطبیاسکیزوفرنیاختلال شخصیتمغز و اختلالات روانپزشکیادرس و ساعت کار مطببیوگرافی و سوابق علمیتالیفاتصفحه اصلیسایتهای دیگرسوالات پزشکیپیامهای کاربران